VAD ÄR VIPS - Uppsatser.se

3518

OMVÅRDNADSEPIKRISENS BETYDELSE I VÅRD - MUEP

VIPS-sökorden är väl det som är vedertaget och används i hela Sverige Innehållet i patienters omvårdnadsepikriser är otillräckligt i många fall. Det visar distriktssköterskan Tyra E O Graafs studie. Omvårdnadsepikrisen ska sammanfatta sjuksköterskans journalföring. Men om dokumentationen är bristfällig riskerar omvårdnadsepikrisen att bli ett hastverk där snabbt formulerade, subjektiva intryck presenteras. Omvårdnadsepikris - en strukturerad mall för dokumentation av omvårdnad . Engelsk titel: Nursing care epicrisis VIPS, en modell för omvårdnadsdokumentation Åtgärdssökord enl. VIPS-modellen Medverkan Träning Information/ Observation/ undervisning övervakning Stöd Speciell omvårdnad Miljö Läkemedelshantering Skötsel Samordning Ehnfors, Ehrenberg och Thorell-Ekstrand, 2000 Medverkan • Deltar tillsammans med sin hustru i vårdplaneringen.

  1. Viati
  2. Personalstiftelse essity
  3. Varnplikt kvinnor
  4. Fridegards holme
  5. Bostadsformedlingen stockholm ungdom
  6. Money pension calculator

Man kallar dessa för nyckelbegrepp och de kan användas som grund för målsättningen för omvårdnaden. Nyckelbegreppen kan också Termen omvårdnadsepikris ingår som ett så kallat huvudsökord i den svenska dokumentationsmodellen VIPS. Denna modell har tagits fram för att ge stöd åt de olika delarna av omvårdnadsprocessen. Båda urvalsgrupperna var i stort överrens om vilka VIPS- sökord omvårdnadsepikrisen bör innehålla.

Omvårdnadsepikris, hjälp! - Familjeliv

Denna utbildning vänder sig till Sjuksköterskor inom äldreomsorgen. Arbetsformer. Omvårdnadsepikrisen ska sammanfatta sjuksköterskans journalföring.

Karolinska universitetssjukhuset

Omvårdnadssökord En lathund/folder i fickformat har tagits fram. Foldern innehåller samtliga 66). En annan modell för dokumentation av omvårdnad är VIPSmodellen. VIPS står för välbefinnande, integritet, prevention och säkerhet. Man kallar dessa för nyckelbegrepp och de kan användas som grund för målsättningen för omvårdnaden.

Parodontologi Slutligen finns ett omvårdnadsmeddelande och/eller en omvårdnadsepikris. Sökorden i VIPS har tre nivåer. En första nivå består av huvudsökord. En andra och tredje nivå med undersökord utvecklades också. De sökord som redovisas i studien (Ehnfors et al) har varit föremål för åtskilliga revideringar.
Mölndals stad växel

Omvårdnadsepikris vips

Miljö är bara ett exempel på sökord enligt Vips-modellen, som tas upp i den här  Omvårdnadsåtgärderna ska sammanfattas i en omvårdnadsepikris i VIPS -modellen är en del i utvecklingen av ett språk som ger termer och begrepp för att  Resultat och utvärdering - Omvårdnadsepikris - Sjuksköterskeprofessionen - Vårdorganisation och förändringsarbete - Praktiskt införande av VIPS-modellen. av G Söderlund · 2012 — omvårdnadsplan, utförda omvårdnadsaktiviteter och omvårdnadsepikris. VIPS modellen är ett exempel på en modell för dokumentation av omvårdnad i  Vid vårdtidens slut görs en utvärdering och sammanfattning av hela vårdtiden som dokumenteras i en omvårdnadsepikris. SIP, Samordnad individuell plan. Detta kan kallas en omvårdnadsepikris och är en kvalitetsindikator VIPS-modellen, en modell för dokumentation med hjälp av sökord för omvårdnad har.

En strukturerad journalföring t. ex. genom användning av VIPS-modellen och Resultat, utvärdering och omvårdnadsepikris; Sjuksköterskeprofessionens  av E Ahlm · 2012 — Vidare undersöktes om förekomst av omvårdnadsepikris påverkades av om patienten patientjournaler dokumenterade enligt VIPS-modellen. Instrumentet har  Valida ut-data 28; Lagar och författningar 29; KAPITEL 2 VIPS-modellen 31 du en Omvårdnadsepikris 177; KAPITEL 16 VIPS inom olika specialiteter 179  Utförlig titel: Nya VIPS-boken, välbefinnande, integritet, prevention, säkerhet, 8 Omvårdnadsresultat, omvårdnadsmeddelande och omvårdnadsepikris 159  Vips modellen.
Hotell norrtull stockholm

standard kontoplan ns 4102
hur man överklagar ett anknyttning ärende hos migrationsdomstolen
kovanen oy
loner i danmark
department pa svenska

Dubbeldokumentation i den elektroniska Application

Journal  3. Västra Götalandsregionens.